01100100

Výstava studentů algoritmického umění

Úvodní slovo doc. Jany Horákové, garantky oboru

Bez popisku

Milí návštěvníci,

pokud čtete tyto řádky, zřejmě vás zaujaly abstraktní obrazy rozvěšené ve fakultní Čítárně či interaktivní instalace obohacující výstavu s neobvyklým názvem 01100100 a chtěli jste se o nich dozvědět něco víc. Možná ve vás vzbudila zvědavost kyberpunkově laděná pozvánka, na níž je zachycena robotická paže vztahující se k holografické projekci lidského srdce? Zvláštní obrazy, interaktivní objekty a sci-fi vizuál akce vás zavedly na území, v němž se protíná lidská tvořivost s technickým a vědeckým pokrokem. Toto teritorium je pro mnohé z vás nové, neboť v tradičních institucích světa umění se s ním můžeme setkat jen zřídka. Zřejmě proto se o něm nejčastěji hovoří jako o umění nových médií, a to i přes to, že už dávno nové není. Má za sebou více než padesátiletý dynamický vývoj v oblasti technologií i uměleckých strategií a vybudovalo si vlastní institucionální zázemí, obvykle však mimo tradiční svět umění.

Již více než deset let se reflexi této zvláštní oblasti kreativní lidské činnosti věnuje studijní program Teorie interaktivních médií (TIM) realizovaný na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Hledání optimálního kurikula s ohledem na mezinárodní trendy, ale také zvyšující se gramotnost mladé, tzv. „born digital“ generace v oblasti nových médií, nás přivedly k obohacení studijních plánů této neobvyklé uměnovědy o prakticky zaměřené kurzy. Jedním z nich jsou Artgoritmy: algoritmické umění, dvousemestrální předmět vedený absolventem Fakulty informatiky MU a grafikem dr. Tomášem Staudkem. Praktické výstupy jeho studentů tvoří jádro této expozice počítači generovaného umění. Z jejich okruhu vzešla rovněž iniciativa představit díla na výstavě, kterou si nyní můžeme prohlédnout.

Velice si vážím nápadu uspořádat výstavu i energie vložené do jeho realizace. Jako garantka studijního programu TIM oceňuji, že se díky ní fakultní veřejnost seznámí s tvorbou, která se ukrývá pod označením umění nových médií. Jako proděkanka vnímám uspořádání výstavy jako součást celoroční série studentských akcí vzniklých při příležitosti 100. výročí založení fakulty. V tomto kontextu je výstava důkazem, že filozofická fakulta je dnes nejen institucí pečující o odkaz minulosti, ale že se podílí také na formování vizí budoucnosti. Není totiž myslím pochyb o tom, že náš svět je a bude stále více protkán infrastrukturou technologií. Právě umělci jsou schopni rozpoznávat hrozby i potenciál trendů působících ve společnosti dříve než ostatní. Jean-François Lyotard je proto přirovnává k anténám schopným zachytit pro ostatní zatím neslyšitelné signály. My teoretici bereme na sebe povinnost zaznamenávat historii této tvorby, pečovat o tyto specifické artefakty a zprostředkovávat jejich poetiku veřejnosti tak, aby jejich stopy byly dohledatelné i za dalších sto let.

Přeji výstavě úspěch a zaslouženou pozornost. Organizátorům děkuji, že se připojili k oslavám 100 let své alma mater.

Jana Horáková
garantka Teorie interaktivních médií
proděkanka pro vnější vztahy a ediční činnost FF MU

I čísla mohou být krásná! Přijďte si prohlédnout algoritmické obrazy, vizualizovaný kód a novomediální tvorbu studentů Teorie interaktivních médií do čítárny FF MU v přízemí budovy D, Arna Nováka 1. V prvním patře budovy D pak potěšíte své smysly interaktivními instalacemi — holografickou projekcí, laserovým bludištěm nebo aleatorickou hudební skladbou. Výstava potrvá do 15. října 2019.

Každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 budou v rámci výstavy otevřeny týmové studovny s dalšími exponáty a doprovodným programem:

  • Slow-scan TV / zvuk na vlastní oči
  • Sharkfins / VR video
  • Artgoritmy / workshopy algoritmického umění 

Interaktivní nástěnka

„Televize Slow-scan TV otevře oči zapřísáhlým posluchačům, ale stejně tak umožní grafickému obrazu promluvit jazykem tónů.“

Martin Koláček

Autoři vystavených prací

Jakub Bajza
Petr Baueršíma
Katarína Bazelová
Jiří Bednář
Mark Birger
Oliver Bláha
Petr Caha
Marek Čierny
Michal Danko
Cecílie Fialová
Veronika Hlavatá

Martin Honěk
Júlia Chodúrová-Bútorová
Václav Chvíla
Jakub Jakubec
Jakub Jonáš
Klára Kacířová
Filip Karpíšek
Marcel Kiss
Martin Koláček
Katarína Kolesárová 

Veronika Konečná
Filip Kratochvíl
Jakub Krbec
Veronika Kroufková
Natália Lajčiaková
Marek Litoš
Alice Minaříková
Ondřej Myšák
Veronika Něničková
Petr Nodžák
Miroslav Novotný

Oliver Pačut
Luisa Pavlíková
Eliška Petrů
Peter Pilát
Petra Pohoničová
Dominik Pokora
Jan Pokorný
Petr Pololánik
Michaela Riganová
Vojtěch Rylko
Michal Ryšavý 

Zuzana Skačíková
František Skála
Zuzana Skalníková
Vilém Šoulák
František Spurný
Jiří Staněk
Vilém Šoulák
Jan Špičák
Jan Šplíchal
Adéla Štelclová
Jakub Šulek

Kristýna Šuráňová
Michal Tabášek
Hai Duong Tran
Veronika Urbášková
Renata Václavíková
Linda Wojnarová
Veronika Zapletalová
Luboš Zbranek
Marek Zouhar
Anastasia Zvereva

Indigo Quartet

Jan Bělohlávek, Martin Flašar, Martina Himerová, Pavel Borský

Organizační tým

Marek Čierny, Martin Koláček, Veronika Něničková, Eliška Petrů, Denis Polouček, Tomáš Staudek, Veronika Urbášková, Renata Václavíková, Anastasia Zvereva. Realizace výstavy navazuje na výuku předmětu Artgorithms: Algoritmické umění — praxe

Poděkování

doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. – PhDr. Markéta Bočková – prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – Ing. Ivo Jurtík – Mgr. Ondřej Krajtl – Mgr. et Mgr. Adam Franc – Mgr. Monika Szűcsová – Mgr. Martina Ivičič – MgA. Jana Francová, Ph.D. – Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora – Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. – Bc. Michael Franěk – Oddělení vnějších vztahů FF MU – Centrum informačních technologií FF MU – kulturně zapsaný spolek Napříč.cz – Martin Brychta – Matěj Kalina – Petr Petrů.

Akce je podpořena ze stipendijního programu pro podporu studentské činnosti spojené s oslavami 100. výročí založení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info