Příručka bakalářského programu TIM

Průvodce po povinně volitelnými a volitelnými předměty bakalářského programu

8. 7. 2020 Karina Kazarina

1. července 2020 se začala registrace předmětů na letošní podzimní semestr. V tomto článku Vám představíme širší nabídku povinně volitelných a volitelných předmětů bakalářského studijního programu Teorie interaktivních médií.1 Ukážeme, že náš obor je užitečný nejen z teoretického hlediska, ale poskytuje možnost uplatnit své znalosti v praxi. Článek je rozdělen do sedmi oblasti zajmu a stručně popisuje obsah předmětů.

1 imatrikulace od podzimu 2019

Praxe a stáže

 • SUS_04 Praxe v kulturních institucích I
 • SUS_21 Praxe v kulturních institucích II
 • TIM_BM_003 TIM_Master Class
 • TIM_BM_004 TIM_Mistrovské lekce
 • TIM_B_039 Media a jejich praxe

Hlavním cílem těchto předmětů je získávaní zkušenosti v kulturních institucích a aktivitách dle nabídky vyučujícího nebo dle vlastního výběru. V nich se seznámíte se základními principy fungování kulturních institucí. Předmětem zájmu jsou zde současná masmédia (odborný i denní tisk, rozhlas, televize, internet). Studenti získají vhled jak do historie, tak do teorie masových i nových médií a fungování jednotlivých složek procesu mediální komunikace. studenti budou mít možnost navštívit přednášky se zástupci například Českého rozhlasu a České televize.

Psaní odborného textu

 • TIM_BM_001 JOINME: Journal of Interactive Media
 • TIM_BM_002 JOINME: Journal of Interactive Media
 • CJBC805 Redakční práce pro nebohemisté

Předměty jsou určeny pro studenty, kteří si chtějí teoreticky i prakticky osvojit všechny náležitosti tvorby odborného periodika (práce redaktorů, recenzentů, autorů, jazykových korektorů atd.) a naučit se hlavním zásadám psaní odborného textu a jeho kritického čtení a hodnocení. Hlavní náplní přednášek je příprava nového čísla oborového žurnálu JOINME. Příkladem se můžete podívat na nový díl přes odkaz: http://joinme-muni.cz

Tvorba her

 • TIM_B_020 Vizuální kompozice v case II
 • TIM_B_026 Kritická analýza digitálních her
 • TIM_B_028 Digital games prototyping
 • TIM_B_027 Aplikovaná herní studia – výzkum a design

Kurzy jsou zaměřeny na praktickou tvorbu digitálních herních prototypů. Seznamují studenty s arzenálem metodologických nástrojů pro analýzu a interpretaci digitálních her.  Studenti získají jak teoretické znalosti nutné pro hlubší pochopení her a herní kultury, tak i vybrané metody, kterými lze tato témata zkoumat.

Tvorba digitálních obrazu

 • TIM_B_019 Vizuální kompozice v case I
 • TIM_B_033 Algoritmické umění – teorie
 • TIM_B_034 Algoritmické umění – praxe
 • TIM_B_052 Digitální technika (video, audio)
 • PB009 Základy počítačové grafiky
 • TI0012 Počítačový design, modelování a konstruování

Toto jsou prakticky orientované kurzy, zabývající se zpracováním obrazů v počítači s důrazem na rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností studentů. Cílem kurzů je bezproblémové zvládnutí základního řetězce zpracování digitálních obrazů pomocí současných digitálních technologií, seznamování s principy matematiky a informatiky ve výtvarném umění.

Tvorba audio a zvuku

 • TIM_BM_013 Sound Poetry
 • TIM_B_037 Metody studia audiokultur: teorie a praxe

Studenti se seznámí s různými teoretickými přístupy v audiokultuře. Mimo teoretické reflexe světa zvuku se budou zabývat praktickými výstupy audiokultury a konkrétními možnostmi záznamu zvuku, jeho postprodukčního zpracování a možné formy následné realizace autorských výstupů.

Social Media Marketing základy

 • TIM_B_040 Brandbuilding
 • TIM_B_041 Public Relations teorie pro praxi
 • TIM_B_042 Základy online komunikace brandu na sociálních sítí

Cílem kurzů je možné budoucí manažerky a manažery působící v kulturní sféře naučit, jak pomocí externí i interní komunikace vyvolat u cílové skupiny žádoucí reakce. Kurz se zabývá strategií vztahů s veřejností, specializovaným publikem a vztahy s médii. Výuka je zaměřena na praktické využití všech získaných znalostí.

Webová tvorba a prezentace

 • TIM_B_051 Webová prezentace II
 • ISKM62 Webová analytika
 • PG_PREZ_MU Dílna prezentace
 • ARTS020 Digitální humanitní vědy

Cílem kurzů je seznámit studenty s oblastí digitálních humanitních věd a ukázat, co přinesly digitální technologie jednotlivým oblastem humanitních věd. Po absolvování předmětů je student schopen definovat téma a cíl své prezentace, smysluplně a cílevědomě strukturovat myšlenky v rámci prezentace a k prezentování využívat širokou paletu software nástrojů. 

Ted' už jen zbývá vybrat si oblast zájmu, které se chcete věnovat. Široká nabídka předmětů pomáhá získat potřebné znalosti a dovednosti. Teorie interaktivních médií je reakcí na současnost: technologií prostoupenou společností, která nejen že přináší nová témata ale i nové profese. Teoretický základ studentům poskytuje základní orientaci v oblasti nových médií a praktické kurzy zase pomáhají tyto znalosti uplatnit v praxi. Tento výpis je ale ryze orientační, aktuální nabídku A, B, C předmětů můžete nalézt v šablonách.

Doufáme, že vám tento článek poskytl základní přehled, co všechno můžete s nadšením absolvovat. Také nezapomeňte jej třeba sdílet mezi své spolužáky.

Přejeme příjemné léto plné odpočinku po náročném období.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info