Příručka bakalářského programu TIM

Průvodce po povinně volitelnými a volitelnými předměty bakalářského programu

8. 7. 2020 Karina Kazarina

1. července 2020 se začala registrace předmětů na letošní podzimní semestr. V tomto článku Vám představíme širší nabídku povinně volitelných a volitelných předmětů bakalářského studijního programu Teorie interaktivních médií.1 Ukážeme, že náš obor je užitečný nejen z teoretického hlediska, ale poskytuje možnost uplatnit své znalosti v praxi. Článek je rozdělen do sedmi oblasti zajmu a stručně popisuje obsah předmětů.

1 imatrikulace od podzimu 2019

Praxe a stáže

 • SUS_04 Praxe v kulturních institucích I
 • SUS_21 Praxe v kulturních institucích II
 • TIM_BM_003 TIM_Master Class
 • TIM_BM_004 TIM_Mistrovské lekce
 • TIM_B_039 Media a jejich praxe

Hlavním cílem těchto předmětů je získávaní zkušenosti v kulturních institucích a aktivitách dle nabídky vyučujícího nebo dle vlastního výběru. V nich se seznámíte se základními principy fungování kulturních institucí. Předmětem zájmu jsou zde současná masmédia (odborný i denní tisk, rozhlas, televize, internet). Studenti získají vhled jak do historie, tak do teorie masových i nových médií a fungování jednotlivých složek procesu mediální komunikace. studenti budou mít možnost navštívit přednášky se zástupci například Českého rozhlasu a České televize.

Psaní odborného textu

 • TIM_BM_001 JOINME: Journal of Interactive Media
 • TIM_BM_002 JOINME: Journal of Interactive Media
 • CJBC805 Redakční práce pro nebohemisté

Předměty jsou určeny pro studenty, kteří si chtějí teoreticky i prakticky osvojit všechny náležitosti tvorby odborného periodika (práce redaktorů, recenzentů, autorů, jazykových korektorů atd.) a naučit se hlavním zásadám psaní odborného textu a jeho kritického čtení a hodnocení. Hlavní náplní přednášek je příprava nového čísla oborového žurnálu JOINME. Příkladem se můžete podívat na nový díl přes odkaz: http://joinme-muni.cz

Tvorba her

 • TIM_B_020 Vizuální kompozice v case II
 • TIM_B_026 Kritická analýza digitálních her
 • TIM_B_028 Digital games prototyping
 • TIM_B_027 Aplikovaná herní studia – výzkum a design

Kurzy jsou zaměřeny na praktickou tvorbu digitálních herních prototypů. Seznamují studenty s arzenálem metodologických nástrojů pro analýzu a interpretaci digitálních her.  Studenti získají jak teoretické znalosti nutné pro hlubší pochopení her a herní kultury, tak i vybrané metody, kterými lze tato témata zkoumat.

Tvorba digitálních obrazu

 • TIM_B_019 Vizuální kompozice v case I
 • TIM_B_033 Algoritmické umění – teorie
 • TIM_B_034 Algoritmické umění – praxe
 • TIM_B_052 Digitální technika (video, audio)
 • PB009 Základy počítačové grafiky
 • TI0012 Počítačový design, modelování a konstruování

Toto jsou prakticky orientované kurzy, zabývající se zpracováním obrazů v počítači s důrazem na rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností studentů. Cílem kurzů je bezproblémové zvládnutí základního řetězce zpracování digitálních obrazů pomocí současných digitálních technologií, seznamování s principy matematiky a informatiky ve výtvarném umění.

Tvorba audio a zvuku

 • TIM_BM_013 Sound Poetry
 • TIM_B_037 Metody studia audiokultur: teorie a praxe

Studenti se seznámí s různými teoretickými přístupy v audiokultuře. Mimo teoretické reflexe světa zvuku se budou zabývat praktickými výstupy audiokultury a konkrétními možnostmi záznamu zvuku, jeho postprodukčního zpracování a možné formy následné realizace autorských výstupů.

Social Media Marketing základy

 • TIM_B_040 Brandbuilding
 • TIM_B_041 Public Relations teorie pro praxi
 • TIM_B_042 Základy online komunikace brandu na sociálních sítí

Cílem kurzů je možné budoucí manažerky a manažery působící v kulturní sféře naučit, jak pomocí externí i interní komunikace vyvolat u cílové skupiny žádoucí reakce. Kurz se zabývá strategií vztahů s veřejností, specializovaným publikem a vztahy s médii. Výuka je zaměřena na praktické využití všech získaných znalostí.

Webová tvorba a prezentace

 • TIM_B_051 Webová prezentace II
 • ISKM62 Webová analytika
 • PG_PREZ_MU Dílna prezentace
 • ARTS020 Digitální humanitní vědy

Cílem kurzů je seznámit studenty s oblastí digitálních humanitních věd a ukázat, co přinesly digitální technologie jednotlivým oblastem humanitních věd. Po absolvování předmětů je student schopen definovat téma a cíl své prezentace, smysluplně a cílevědomě strukturovat myšlenky v rámci prezentace a k prezentování využívat širokou paletu software nástrojů. 

Ted' už jen zbývá vybrat si oblast zájmu, které se chcete věnovat. Široká nabídka předmětů pomáhá získat potřebné znalosti a dovednosti. Teorie interaktivních médií je reakcí na současnost: technologií prostoupenou společností, která nejen že přináší nová témata ale i nové profese. Teoretický základ studentům poskytuje základní orientaci v oblasti nových médií a praktické kurzy zase pomáhají tyto znalosti uplatnit v praxi. Tento výpis je ale ryze orientační, aktuální nabídku A, B, C předmětů můžete nalézt v šablonách.

Doufáme, že vám tento článek poskytl základní přehled, co všechno můžete s nadšením absolvovat. Také nezapomeňte jej třeba sdílet mezi své spolužáky.

Přejeme příjemné léto plné odpočinku po náročném období.

Více článků

Přehled všech článků